Do gory

 Obowiązki kierownika budowy
25/07/2022

Obowiązki kierownika budowy

By

Za prawidłowy proces budowlany odpowiada szereg osób z odpowiednim wykształceniem, kompetencjami i doświadczeniem. Jedną z nich jest kierownik budowy. Kierownik budowy dogląda prac ekipy budowlanej, pilnuje bezpieczeństwa na budowie i dba o to, żeby proces budowlany przebiegał sprawnie i w zgodzie z zatwierdzonym projektem budowlanym. Powołanie kierownika budowy jest obowiązkowe i od znalezienia fachowca powinniśmy zacząć proces budowlanybez kierownika budowy nie mamy prawa rozpocząć robót budowlanych.

Obowiązki kierownika budowy

Przepisy określające obowiązki kierownika budowy zostały znowelizowane w 2020 r. Od tego czasu Prawo budowlane określa nie tylko kierunki działań kierownika budowy, ale i jego kompetencje konieczne do sprawowania zawodu. Kierownik budowy musi kierować procesem budowlanym w taki sposób, żeby wszystkie prace podejmowane przez ekipę budowlaną były prowadzone zgodnie z zasadami BHP i projektem budowlanym zatwierdzonym przez architekta. Osoba sprawująca funkcję kierowniczą dba też o to, żeby na placu budowy przebywały wyłącznie osoby do tego uprawnione, posiadające odpowiednie zezwolenia i biorące czynny udział w procesie budowlanym, a także nadzorujące podejmowane prace.

reklama

Kierownik budowy, oprócz nadzorowania prac budowlanych, dba też o odpowiednią jakość zamawianych materiałów budowlanych. Prowadzi on też obowiązkowo dziennik budowy, w którym zapisuje wszystkie czynności związane z procesem budowlanym wykonywane według projektu budowlanego, a także wszelkiego rodzaju zmiany. W dzienniku budowy kierownik prac budowlanych musi też odnotować wstrzymanie robót.

Kierownik budowy o wpisach do dziennika budowy informuje zawsze inwestora lub zarządcę budynku. Prawidłowo prowadzony dziennik budowy może też być dokumentem wykorzystywanym np. w sprawach o popełnienie błędów na budowie przez rzeczoznawcę budowlanego i ubezpieczyciela. 

Kiedy musimy zatrudnić kierownika budowy?

Według przepisów Prawo budowlane kierownik budowy musi być powołany do każdej budowy, na którą musimy uzyskać pozwolenie. Wówczas zatrudnienie fachowca jest obligatoryjne, bez niego nie mamy prawa rozpocząć prac budowlanych.

Istnieją jednak także rodzaje inwestycji budowlanych, w których kierownik budowy nie musi brać udziału. Według przepisów kierownik budowy nie musi nadzorować budowy obiektów mieszkalnych i rekreacyjnych, które nie mają więcej niż 70 m2.

Pamiętajmy jednak, że bez względu na rodzaj i wielkość budynku kierownik budowy dba o nasze bezpieczeństwo i prawidłowe wykonywanie prac budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem. Dlatego nawet jeżeli nie jest zobowiązani do powołania kierownika budowy, dobrze będzie, jeżeli mimo wszystko zatrudnimy osobę z doświadczeniem, która będzie sprawowała nadzór budowlany. Obecność kierownika budowy na budowie pomoże nam zwłaszcza w przypadku usterek i błędów na budowie.

Jak znaleźć dobrego kierownika budowy?

Kierownika budowy musi zatrudnić inwestor. To on decyduje, z kim będzie współpracować i kto będzie odpowiedzialny za plac budowy. Wybierając kierownika budowy, warto zatem zadbać o to, żeby nie tylko był to fachowiec z wieloletnim doświadczeniem, ale i osoba, która bez trudu dogada się zarówno z wykonawcą, jak i inwestorem, i dopilnuje, żeby proces budowlany przebiegał bez zakłóceń.

Poszukiwanie kierownika budowy warto rozpocząć od rekomendacji osób współpracujących z tego typu fachowcem. Jeżeli do tej pory my sami nie musieliśmy zatrudniać kierownika budowy, powinniśmy rozejrzeć wśród znajomych, którzy budowali lub modernizowali budynek. Jeżeli współpraca z zatrudnionym przez nich kierownikiem budowy przebiegała wzorowo, warto rozważyć zatrudnienie tej samej osoby. Jeżeli nie możemy skorzystać z takiej rekomendacji, to o pomoc możemy poprosić naszego projektanta budowlanego – jeżeli architekt jest ceniony i ma na swoim koncie wiele projektów, to na pewno współpracuje z zaufanymi i doświadczonymi kierownikami budowy.

W innym przypadku możemy także skorzystać z opinii wykonawcy. Doświadczone ekipy budowlane zazwyczaj współpracują ze stałymi kierownikami budowy, którzy są im znani i są sprawdzeni. Jeżeli ich współpraca układała się pomyślnie, warto poprosić o namiary na zaufanego kierownika budowy.

Prev Post

Balustrady ze stali nierdzewnej do biura i domu

Next Post

Zachęć swoich klientów do działania! Magia przycisków CTA

post-bars

Podobne