Do gory

 Co oznacza uzdatnianie sprężonego powietrza
05/08/2022

Co oznacza uzdatnianie sprężonego powietrza

By

Sprężone powietrze wykorzystywane w procesach produkcyjnych i w zastosowaniach profesjonalnych zazwyczaj poddawane jest uzdatnianiu. Na czym polega ten proces i czy jest ważny dla jakości realizowanych zadań? Sprawdź, czy w Twoim zakładzie proces uzdatniania medium jest prawidłowy i dostosowany do potrzeb wykonywanych zadań produkcyjnych i usługowych. 

Uzdatnianie sprężonego powietrza — dlaczego jest ważne

Znakomita większość procesów produkcyjnych i usługowych wymaga zastosowania sprężonego powietrza poddanego procesowi uzdatniania. Czym jest uzdatnianie sprężonego powietrza? To proces jego oczyszczania z trzech podstawowych czynników, stanowiących zanieczyszczenie medium — tj. wilgoci, zanieczyszczeń stałych oraz cząstek olejowych. 

reklama

Dlaczego trzeba uzdatniać medium robocze? Sprężone powietrze wytwarzane jest w sprężarkach z powietrza atmosferycznego. Kompresor pobiera z otoczenia powietrze atmosferyczne, które następnie spręża do wymaganego ciśnienia. Medium, które powstaje w wyniku procesu kompresji bez uzdatniania, jest proporcjonalnie bardziej zanieczyszczone, niż surowiec pierwotny. Warto tu podkreślić, że kluczowe znaczenie dla zanieczyszczenia medium mają warunki, z których kompresor pobiera powietrze. Jeśli urządzenie zlokalizowane jest w miejscu o wysokiej wilgotności i dużym zapyleniu, to powstałe z niego medium będzie niezdatne do użytku w znakomitej większości zastosowań. 

Czystość sprężonego powietrza ma znaczenie zarówno w zakresie jakości produktu końcowego, jak i trwałości i bezawaryjności kompresora oraz całej instalacji sprężonego powietrza. Zbyt wysoka wilgotność przyczyniać się będzie do wyższego ryzyka korozji elementów metalowych kompresora, instalacji czy narzędzi zastosowanych w punktach odbioru. Zanieczyszczenia olejowe, podobnie jak nadmiar wilgoci, mogą przekładać się na niższą jakość produktu końcowego. Przykładem może być lakierownie powierzchni. Zbyt wysoka wilgotność sprężonego powietrza oraz cząsteczki olejowe będą wpływać negatywnie na jakość i trwałość powłoki lakierniczej. Co więcej, zanieczyszczenia olejowe są niedopuszczalne w wielu branżach przemysłu — na przykład spożywczej, farmaceutycznej czy medycznej.  Niedopuszczalne jest zanieczyszczenie artykułów spożywczych olejem przeznaczonym do smarowania kompresorów. Zanieczyszczenie takie powoduje, że seria produktowa, zagrożona zanieczyszczeniem olejowym, będzie od razu przeznaczona do utylizacji. W niektórych przypadkach istotne jest także oczyszczenie sprężonego powietrza z mikroorganizmów. W tym wypadku zastosowanie filtrów mikrobiologicznych pozwala na pewność odpowiedniego uzdatnienia medium dla celów spożywczych, medycznych czy farmaceutycznych. 

Co wchodzi w skład procesu uzdatniania sprężonego powietrza?

W celu eliminacji cząsteczek wilgoci ze sprężonego powietrza w ramach uzdatniania medium przechodzi przez proces osuszania i odwadniania. Osuszanie realizowane jest w osuszaczach powietrza. Do najczęściej używanych należą osuszacze ziębnicze i adsorpcyjne. W celu eliminacji z medium wody, cząsteczek oleju i zanieczyszczeń stałych wykorzystuje się również separatory cyklonowe. Urządzenia te, dzięki wprowadzeniu sprężonego powietrza w ruch wirowy, pozwalają na odseparowanie od skompresowanego gazu zarówno cząsteczek wody, jak i pozostałych zanieczyszczeń. Tak powstały kondensat często jest przekazywany do separatora wodno-olejowego, który pozwala na oddzielenie wody od oleju i jednocześnie zminimalizowanie objętości kondensatu przeznaczonego do specjalistycznej utylizacji. Urządzenie to pozwala na zminimalizowane kosztów utylizacji kondensatu przy jednoczesnej dbałości o ochronę środowiska naturalnego. 

W procesie uzdatniania sprężonego powietrza kluczową rolę pełnią również filtry powietrza i filtry olejowe. Filtry powietrza pozwalają wyeliminować zanieczyszczenia w zakresie wilgoci, cząstek stałych czy olejowych z medium. W ten sposób znacząco podnosi się klasę czystości sprężonego powietrza. Warto podkreślić, że na rynku dostępne są filtry powietrza o szerokim spektrum filtracji, które pozwalają uzyskać medium nawet o 0 klasie czystości. Zadaniem filtrów oleju jest oczyszczenia substancji smarnej z zanieczyszczeń. W ten sposób zapewnia się maszynie optymalne smarowanie, odprowadzenie ciepła i oczyszczanie z produktów zużycia podzespołów. 

źródło: almig.pl

Prev Post

Kto i kiedy powinien zgłosić się na USG tarczycy?

Next Post

Organizacja szkoleń i konferencji – dlaczego warto wykupić catering?

post-bars

Podobne